top of page

News & Events

Public·40 members
Jaxon Hill
Jaxon Hill

The In Between Napisy Polskie


Aby zmienić domyślny język napisów, otwórz obszar Ustawienia > Wideo i dźwięk > Dźwięk > Język napisów i wybierz żądany język. Jeśli nie chcesz korzystać z automatycznie włączanych napisów i używasz Apple TV, przejdź do obszaru Ustawienia > Wideo i dźwięk, a następnie wyłącz opcję Automatyczne napisy. Jeśli używasz telewizora Smart TV lub urządzenia do strumieniowania, przejdź do opcji Ustawienia > Ogólne i wyłącz opcję Automatyczne napisy.
The In Between napisy polskie


Download: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Furluso.com%2F2uhjqj&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1L0mvReqUefmGZXYEG9RYjJeśli nie widzisz opcji napisów lub języków, mogą być one niedostępne dla tego programu lub filmu. Sprawdź stronę z opisami programów lub filmów w aplikacji Apple TV i dowiedz się, jakie napisy lub języki są dostępne. 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page