top of page

Gear & Accessories

Public·93 members
Owen Nelson
Owen Nelson

Vedska Matematika Knjiga 34.pdf


Ova knjiga prikazuje metode brzog izračuna i to počevši od množenja. Prikazane su tehnike množenja napamet, zatim opisana je tehnika deljenja, kvadriranja, kubiranja, korenjenja i simultane jednadžbe. Primjenom vedskog sustava omogućene su razne inovacije jer je vedska matematika mnogo sistematičnija od klasičnih matematičkih metoda, ali sistem nije strogo određen pa ga svatko može prilagoditi sebi. Vedska matematika je pradavni matematički sustav koji potiče iz drevnih indijskih spisa pod nazivom Vede koje datiraju iz vremena preko pet tisuća godina u prošlost.
Vedska Matematika Knjiga 34.pdf


Download: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Furlcod.com%2F2uaqxu&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2ZX2uMB6wF72G5g_xIitCXReč Veda znači na sanskrtu znači znanje. Zanimljivo je svakako da ovo znanje matematike potiče iz davne povijesti,a nikako se ne uklapa u službenu istorijsku sliku kako je čovjek tada živio u pećinama i lovio jadne životinje kamenim oružjem već je jasno ostavljen trag o postojanju visoko razvijene civilizacije u davnoj prošlosti. Područje primjene je doista široko te omogućuje jednostavan izračun kako jednostavnih tako i složenih matematičkih operacija bez olovke i papira. Pomoću vedskog sistema problem sa velikim sumama se rješava trenutno jer je vedska matematika mnogo sistematičnija od klasičnih matematičkih metoda.


Smatra se da je vedsku matematiku sakupio i pribliio izmeuostalog i Zapadu u prolom stoljeu Sri Bharati Krsna Tirthaji uperiodu izmeu 1911. i 1918.g. U prolosti je vladala iluzija da jevedska matematika primjenjiva samo na sanskrtskom je-ziku, no unovije vrijeme se spoznalo da je to grana matemati-ke isto kao iaritmetika, geometrija, trigonometrija...


pronai rjeenje. nadalje, ova metoda ini matematiku zani-mljivomi vrlo jednostavnom, te omoguava razne inovacije. Podruje primjeneje doista iroko te omoguuje jednostavan izraun kako jednostavnih,tako i sloenih matematikih opera-cija bez olovke i papira. Pomouvedskog sustava problem sa veli-kim sumama se rjeava trenutno, jerje vedska matematika mno-go sistematinija od klasinih matematikihmetoda. Ovaj sistem nije strogo odreen pa ga svatko moe prilagoditisebi sa svojim nainima i metodama. Vedska matematika se sve vieprimjenjuje u kolama, jer uitelji u potrazi za neim boljim inaprednijim poseu upravo za ovakvim matematikim metodama i praksom.Vano je i spomenuti da je uvoenje vedske matematike u kole uvelikeolakalo i uinilo matematiku zabavnijim predmetom za uenike, tako dasu uglavnom svi dobivali odline ocjene. narav-no, da bi se shvatilasva ljepota i jednostavnost vedske matemati-ke, potrebno je ui malodublje u njenu praktinu primjenu.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page